ЦЕНОВНИК:

Цене са урачунатим  ПДВ-ом

 

Ракија од Дуње 0,7л ———————————————————————-3.120 динара

Ракија од Дуње 0,7л  у екстра паковању—————————————-3.520 динара

Ракија од Дуње 0,7л  у ексклузивној дрвеној кутији———————–3.720 динара

 

Ракија од Кајсије 0,7л——————————————————————– 3.120 динара

Ракија од Кајсије 0,7 у екстра паковању  ————————————– 3.520 динара

Ракија од Кајсије 0,7 у ексклузивној дрвеној кутији ———————- 3.720 динара

 

Ракија од Шљиве 0,7л—————————————————————— 2.400 динара

Ракија од Шљиве 0,7л у екстра паковању————————————- 2.800 динара

Ракија од Шљиве 0,7л у ексклузивној дрвеној кутији——————– 3.000 динара

 

Ракија од Виљамовке 0,7л———————————————————– 2.640 динара

Ракија од Виљамовке 0,7л у екстра паковању————— ————– 3.040 динара

Ракија од Виљамовке 0,7л у ексклузивној дрвеној кутији————–3.240 динара

 

Ракија од Грожђа-Лоза 0,7л————————————————————2.640 динара

Ракија од Грожђа-Лоза 0,7л у екстра паковању——————————3.040 динара

Ракија од Грожђа-Лоза 0,7л у ексклузивној дрвеној кутији————-3.240 динара

 

Мастика 0,7 л—————————————————————————–2.640 динара

Мастика 0,7 л у екстра паковању————————————————3.040 динара

Мастика 0,7 л у ексклузивној дрвеној кутији——————————-3.240 динара

 

Ракија од Лубенице 0,7л—————————————————————-6.480 динара

Ракија од Лубенице 0,7л у  ексклузивној дрвеној гајбици—————-7.480 динара

 

Ракија од Шљиве 0,7л —2004 година——(Barique)——————— —-16.800 динара

Ракија од Шљиве 0,7л -2004 година-(Barique)-Ексклузив. дрвена кутија—–17.400 динара

 

Ликер од Дуње са медом 0,7л———————————————————2.640 динара

Ликер од Дуње са медом 0,7л у екстра паковању—————————3.040 динара

Ликер од Дуње са медом 0,7л у ексклузивној дрвеној кутији———-3.240 динара

 

Ликер од Вишње са медом 0,7л-—————————————————–2.640 динара

Ликер од Вишње са медом 0,7л у екстра паковању————————3.040 динара

Ликер од Вишње са медом 0,7л у ексклузивној дрвеној кутији——-3.240 динара

 

Ликер од Шљиве са медом и орахом 0,7л ————————————–2.640 динара

Ликер од Шљиве са медом и орахом 0,7л у екстра паковању——— 3.040 динара

Ликер од Шљиве са медом и орахом 0,7л у ексклузивној дрвеној кутији—–3.240 динара

 

Ликер од Смокве са медом  0,7л —————————————————-3.120 динара

Ликер од Смокве са медом  0,7л  у екстра паковању———————-3.520 динара

Ликер од Смокве са медом  0,7л  у ексклузивној дрвеној кутиј——-3.720 динара

 

Жута Дуња –Барик—0,7л ——————————————————–3,400 динара

Жута Дуња –Барик—0,7л  у екстра паковању—————————-3,800 динара

Жута Дуња –Барик—0,7л  у ексклузивној дрвеној кутији———–3,950 динара

Жута Дуња са златом –Барик—0,7л  у ексклузивној дрвеној кутији——6,900 динара

 

Жута Кајсија – Барик- 0,7л——————————————————-3,400 динара

Жута Кајсија – Барик- 0,7л у екстра паковању————————-3,800 динара

Жута Кајсија – Барик- 0,7л у ексклузивној дрвеној кутији——–3,950 динара

Жута Кајсија са златом – Барик- 0,7л у ексклузивној дрвеној кутији—–6,900 динара

 

Ликер од Шљиве са медом  0,7л —————————————————2.400 динара

Ликер од Шљиве са медом  0,7л у екстра паковању———————–2.800 динара

Ликер од Шљиве са медом  0,7л у екстра паковању———————–2.950 динара