Право на одустајање

У складу са Законом о заштити потрошача, обавештавамо Вас да имате право да без навођења разлога одустанете од уговора у року од 14 дана од дана када Вам је роба испоручена. Одустанком од уговора ослобађате се свих обавеза осим обавезе плаћања трошкова везаних за слање робе која се враћа услед одустанка од уговора. Ваша изјава о одустанку од уговора производи правно дејство од дана када сте нам је послали.

У случају одустанка од уговора, процедура је следећа:

  1. На нашу е-маил адресу despotradevo@gmail.com можете доставити Вашу изјаву о одустанку, или попунити и послати Образац за одустанак од уговора, који ћете добити у пакету са робом и рачуном.
  2. Након што примимо Ваш е-маил, проследићемо Вам Документа за повраћај робе на Ваш е-маил, што представља потврду о пријему Ваше изјаве о одустанку од уговора.
  3. Достављена документа је потребно да одштампате, исте попуните, обавезно потпишете (потпишете и печатирате за правна лица) и заједно са робом и рачуном, пошаљете на адресу Ариљска бр. 1, 34000 Крагујевац.
  4. Пакет који садржи робу за повраћај је потребно чврсто упаковати и облепити самолепљивом траком.
  5. Производи који се враћају услед одустанка од уговора морају бити некоришћени, неоштећени и запаковани у оригиналну амбалажу.

Као купац не сносите трошкове који настају одустанком од уговора, осим трошкова поштарине који проистекну слањем робе на нашу адресу. Са наше стране се обавезујемо да ћемо, по пријему робе која се враћа по основу одустанка од уговора, извршити повраћај средстава која су уплаћена за враћену робу у року од 14 дана.

Да би Вам извршили повраћај средстава неопоходно је да роба за коју се врши повраћај новца, као и попуњена и потписана Документа за повраћај робе, буду достављена на адресу Ариљска бр. 1,  34000 Крагујевац. Исправност података унетих у Документа за повраћај робе, гарантујете својим потписом, тј. печатом.