Рекламација

Приликом преузимања пошиљке молимо Вас да у присуству курира проверите свој пакет. Уколико на њему има видљивих оштећења (поцепани делови и угњечење) пакет не би требало да преузмете. У овом случају молимо Вас да нас позовете телефоном на број  +381 64 287 6747  или нам пошаљете е-маил са својим подацима (име, презиме, телефон) на адресу  despotradevo@gmail.com  и наведете разлог због кога сте одбили да преузмете пакет. У најкраћем могућем року обавестићемо Вас о даљем поступању.

Уколико сте примили пошиљку и након отварања кутије установили да испоручена роба не одговара нарученој или подаци на рачуну нису одговарајући, молимо Вас да нас, најкасније у року од 24 х од тренутка пријема пошиљке, позовете телефоном на број­­­­­­­ +381 64 287 6747, или пошаљете е-маил са својим подацима (име, презиме, телефон) на адресу  despotradevo@gmail.com и опишете какав проблем имате. У најкраћем могућем року обавестићемо Вас о даљем поступању.

Уколико се на купљеном производу појаве неусаглашености у смислу одредби Закона о заштити потрошача, молимо Вас да поступите на начин дефинисан Правилником о рекламацији потрошача за робу купљену путем интернет продавнице (преузмите). Робу заједно са обрасцем Захтева за рекламацију (преузмите) треба да пошаљете на адресу  Дестилерија „ДЕСПОТ“  (са назнаком за wеб схоп), Ариљска бр 1, 34000 Крагујевац.