Услови коришћења

 

На основу одредбе чл.13. и чл.27. Закона о заштити потрошача (Сл. гласник РС 62/2014) Дестилерија „ДЕСПОТ“ , своје цењене потрошаче који робу купују путем интернет сајта www.despotova.rs

 

О Б А В Е Ш Т А В А

 

– да се продаја робе путем интернет сајта www.despotova.rs обавља у оквиру регистроване делатности Дестилерија „ДЕСПОТ“ ПР слободан Станојевић, Крагујевац, Ариљска бр. 1 , матични број 66131157, телефон +381 64 287 6747

 

– да роба која се продаје путем интернет сајта www.despotova.rs поседује својства потребна за редовну употребу те врсте робе у складу са њеном наменом која је дефинисана у Декларацији;

 

– да се саобразност робе уговору ИСКЉУЧИВО утврђује према својствима и намени робе како је то дефинисано припадајућом Декларацијом;

– да је продајна цена робе назначена уз сваки артикал са урачунатим ПДВ-ом;

– да се могућност куповине робе уз посебне ценовне погодности и ∕ или уз посебне продајне подстицаје (акцијска продаја), обавља у складу са условима који су објављени на интернет сајту www.despotova.rs

– да потрошач робу коју купује путем интернет сајта www.despotova.rs може платити поузећем готовински у тренутку испоруке или уплатницом у пошти или банци пре преузимања робе.

– да потрошач приликом креирања поруџбенице притиском на тастер ПОТВРДИ преузима обавезу плаћања наручене робе;

– да за све поруџбине потрошач има обавезу да плати трошкове испоруке доставе робе по важећем ценовнику достављача робе.

– да у случају несаобразности робе уговору, потрошач има право да изјави рекламацију на начин како је то дефинисано Правилником о поступању по рекламацији потрошача за робу купљену путем ОНЛИНЕ продавнице, који се може преузети овде. Образац Захтева за рекламацију потрошач може пронаћи у одељку Кориснички сервис – Рекламације;

– да потрошач има право да одустане од уговора (одустане од куповине) у року од 14 дана од дана испоруке, а без навођења разлога за одустанак. У случају одустанка, потрошач сноси трошкове враћања робе. Образац за одустанак од уговора потрошач може преузети овде. Ближа упутства за одустанак од уговора потрошач може пронаћи у одељку Кориснички сервис – Право на одустајање/Повраћај робе;

 

С поштовањем,

Дестилерија „ДЕСПОТ“